das isch e Tescht fir e Info Bleddli. Me kaa uf "Vollbild" ummstelle (unte rächts)

   
© AWIweb fyr DAG | ally Rächt vorbehalte. | Fasnachtsgesellschaft die Versoffene Deecht, © ALTI GARDE, Basel